Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Leven - Senioren - SeniorenAdviesRaad - Dagelijks bestuur

SeniorenAdviesRaad - Dagelijks Bestuur

  • Jaak SERCU - voorzitter
  • Marcel VANDAMME - ondervoorzitter
  • Marleen Lepla - schepen seniorenbeleid
  • Jan VAN de WIELE - penningmeester
  • Renaat LEMEY - secretaris
  • Jos DEVOS - lid DB
  • Marie-Jeanne KINDT - lid DB
  • Jeannine DELAERE - lid DB
  • Erik VAN GELUWE - lid DB
  • Noël VAN BRUAENE - lid DB