Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Vrije Tijd - Toerisme - ontstaansgeschiedenis

 

Ontstaansgeschiedenis Ardooie-Koolskamp

 

Wapenschil gemeente ArdooieDe naam Ardooie is afkomstig van de Latijnse woorden 'ard' (aarde) en 'oy' (leegte) en betekent laaggelegen, waterachtig en vruchtbaar bouwland, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een bos en waterloop.

Koolskamp betekent een wijde open vlakte, op een hoogte.

 

Ardooie en Koolskamp verschijnen voor het eerst samen in historische bronnen in het jaar 847 toen beide villae van Hardoya en Coloscampus (oorspronkelijke schrijfwijze) werden geschonken door Karel de Kale aan de Benedictijnenabdij van Elnon (nu: Saint-Amand-les-Eaux, Frankrijk).

Een villa was een grote landbouwnederzetting met een gesloten economische structuur, die ongeveer overeenstemt met een huidig dorp (parochie of gemeente), waarin vele mansi (hoeven) lagen. De villa werd door één of andere heer, die het zogenaamde vroonhofland uitbaatte, bestuurd.