Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Vrije Tijd - Sport - Sportraad

Sportraad

 

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Concreet is dit:

  • het geven van advies, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur
  • het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur
  • het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen actief op het gebied van competitie- en recreatiesport
  • het nemen van initiatieven inzake animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding
  • onderzoek, documentatie en informatie inzake sport- en recreatieaangelegenheden
  • uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere gemeentelijke adviesraden
  • deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden.

.

 

De Sportprijs 2016

 

Naar gewoonte staat de uitreiking van de Sportprijs 2016 als laatste punt op de agenda van de sportraad voor dit jaar.

Op de jaarlijkse eindejaarsreceptie van de gemeente, zondag 08 01 2017, wordt o.a. de 4de editie van de Sportprijs  uitgereikt.

 

Wellicht werden er in Uw club in het oog springende sportieve resultaten behaald in het afgelopen sportjaar.

Individuele sporters, lid van Uw club of “de sportclub” komen in aanmerking voor De Sportprijs door het behalen van een titel op provinciaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.

 

Een omschrijving van deze prestaties kunnen schriftelijk of per mail ingediend worden op de volgende coördinaten: Sportdienst, Melkerijstraat 2A te 8850 Ardooie, e-mail: sportdienst@ardooie.be

(Vóór 25/12/2016 )


 De Raad van Bestuur van de sportraad duidt per geheime stemming (dd. 29.12.2016) de winnaar van  “De Sportprijs 2016” aan. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gebracht!

 

Veerle Dejaeghere mocht zich op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente kronen tot winnares van de Sportprijs 2016. Veerle werd in de bloemetjes gezet op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.