Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Vrije Tijd - Sport - Sportraad - Subsidiereglement

Subsidiereglement

 

Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de gemeentebegroting kan aan de plaatselijke sportverenigingen door de gemeenteraad op advies van de sportraad een toelage of subsidie toegekend worden.

 

Het totale toelagebedrag wordt bepaald door het bedrag vanuit De Vlaamse Regering volgens het sportbeleidsplan, zijnde € 0,75/ inwoner.

 

Het totale toelagebedrag is variabel en hangt af van het inwonersaantal op datum van 1 januari van het vorige jaar.

 

Vanaf het werkjaar 2009 tot 2013 worden ook impulssubsidies toegekend, wat neerkomt op € 0,80/inwoner. Deze impulssubsidies zijn opgenomen in het sportbeleidsplan 2008 - 2013 en uitgewerkt in afzonderlijk reglement.

 

U kan het reglement hier raadplegen.