Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Technische Dienst

Technische Dienst

 

 

 

Charlotte Vanhecke, hoofd technische dienst

 

 

Taken

 • uitvoeren van kleine herstellings- en onderhoudswerken aan verkeerswegen, voetpaden, wegsignalisatie, openbare groenvoorzieningen, sportterreinen, speelpleinen en kerkhoven
 • onderhoud van openbare waterlopen en grachten langs de wegen (delven,ruimen en reinigen van beken)
 • opvolging en coördinatie van alle nutsvoorzieningen
 • advies bij en ontwerpen van aanbestedingsdossiers + opvolging van de werken
 • opstellen van prijsaanvragen bij aankoop materiaal
 • administratieve afhandeling van schadegevallen aan het gemeentedomein en -goederen
 • ijzel- en sneeuwbestrijding
 • aanpassen van straatnaamborden
 • bijstand feestelijkheden, sport- en culturele manifestaties
 • muskusrattenbestrijding

Meldpunt voor

 • Defect aan de openbare verlichting: Men kan altijd via internet zelf defecten aan straatlampen doorgeven via www.straatlampen.be of telefonisch op 0800 635 35.
 • Klachten over straatnaamborden en verkeerssignalisatie.
 • Wateroverlast.
 • Kleine werken in verband met wegen, voetpaden en riolen.

Aan te vragen bij de technische dienst

 • Vergunning voor het plaatsen van een container:
  Voor het plaatsen van een container op het openbare domein (bvb op de rijbaan), dient een vergunning aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur (ten laatste 10 dagen vóór het plaatsen van de container).
  Bij het verlenen van de vergunning is de aanvrager verantwoordelijk voor de nodige signalisatie van de container.
  Gelieve er rekening mee te houden als u een container huurt dat deze voldoet aan de signalisatieplicht.
 • Vergunning voor inname openbaar domein.
 • Vergunning voor overwelving van grachten.
 • Vergunning voor het plaatsen van wegsignalisatie naar aanleiding van werken.
 • Gebruik materialen van de gemeente.
 • Aansluitingen op het rioolnet.
 • Vellen van hoogstammige bomen (kapvergunning).

Nutsmaatschappijen op het grondgebied Ardooie

 • Gas en elektriciteit : Gaselwest, Ter Waerde 90, 8900 IEPER
 • Kabeltelevisie : Mixt-ICS, Meensesteenweg 91, 8500 KORTRIJK
 • Water : VMW, Roggelaan 2, 8500 KORTRIJK
 • Telefoon : Belgacom, Rijselstraat 1, 8200 KORTRIJK