Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Bestuur - Adviesraden - Jeugdraad

Jeugdraad

 

De Jeugdraad heeft volgende functies :

  • Advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkzaamheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente.
  • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren
  • Sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd door de jeugd, aanmoedigen of zelf initiatieven nemen als er een leemte is.

Voor meer info betreffende de jeugdraad kan u terecht op de jeugdwebsite nl. www.jeugdardooie.be