Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Leven - Kinderopvang - IBO 't Filoetje

 

IBO 't Filoetje 

Organisatie

 

Het gemeentebestuur van Ardooie organiseert de buitenschoolse opvang 't Filoetje op volgende locaties:

  • Kaaistraat 80, Ardooie, tel. 051/65 76 64
  • Klaverstraat 8, Koolskamp, tel. 051/74 63 38

Omschrijving van de doelgroep

 

Het opvanginitiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter en het lager onderwijs.

Op voorwaarde dat aan minimum 1 van de 3 voorwaarden voldaan is en dit in volgorde van volgende prioriteiten:

  1. het gezin woonachtig is op het grondgebied van Ardooie,
  2. de kinderen school lopen op het grondgebied Ardooie,
  3. één of beide ouders werken op het grondgebied van Ardooie

Wie enkel aan de derde voorwaarde voldoet, dient maximum 3 dagen vooraf contact op te nemen met 't Filoetje om na te gaan of de bezetting het toelaat. Let wel, kinderen dienen minimum 2 dagen voor het eerste opvangmoment ingeschreven te zijn.

 

Inschrijvingen

 

Alle ouders die hun kind(eren) naar het IBO wensen te sturen, dienen op voorhand een inschrijvingsfiche met alle nodige gegevens in te vullen. Ouders schrijven hun kinderen vooraf in en dit ten laatste 2 dagen vóór het eerste opvangmoment. De blanco inschrijvingsfiche kan gevraagd worden aan de coördinator in het gemeentehuis tijdens de eerder vermelde uren, bij de begeleidsters tijdens de opvanguren en bij de directies van de scholen.

 

Het huishoudelijk reglement alsook de inschrijvingsfiches kan men downloaden van de website (hier in rechtse kader -->).

 

Tarief

 

Het tarief van 't Filoetje kan je hier raadplegen.