Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Kinderopvang

Dienst Kinderopvang

 

 

 

 

Ilse Archie, coördinator kinderopvang

 

 

Organisatie

 

Het gemeentebestuur van Ardooie organiseert de buitenschoolse

opvang 't Filoetje op volgende locaties:

  • Kaaistraat 80, Ardooie, tel. 051/65 76 64
  • Klaverstraat 8, Koolskamp, tel. 051/74 63 38

Omschrijving van de doelgroep

 

Het opvanginitiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter en het lager onderwijs.

Op voorwaarde dat aan minimum 1 van de 3 voorwaarden voldaan is en dit in volgorde van volgende prioriteiten:

  1. het gezin woonachtig is op het grondgebied van Ardooie,
  2. de kinderen school lopen op het grondgebied Ardooie,
  3. één of beide ouders werken op het grondgebied van Ardooie

Wie enkel aan de derde voorwaarde voldoet, dient maximum 3 dagen vooraf contact op te nemen met

't Filoetje om na te gaan of de bezetting het toelaat.

Let wel, kinderen dienen minimum 2 dagen voor het eerste opvangmoment ingeschreven te zijn.

 

Opvanguren IBO 't Filoetje

 

  van tot

tot

(vrijdag)

voorschools 07u00 08u00  
naschools 16u00

18u30

18u00
woensdag 11u30 18u30  
schoolvrije dagen 07u00 18u30 18u00
vakantiedagen 07u00 18u30 18u00

 

 

Sluitingsdagen

 

  • Op weekend en feestdagen;
  • Algemene sluitingsperiode van 2 weken in de zomervakantie
  • Overige sluitingsdagen (brugdagen) worden minstens 14 dagen op voorhand aangekondigd op het prikbord

Inschrijvingen

 

Alle ouders die hun kind(eren) naar het IBO wensen te sturen, dienen op voorhand een inschrijvingsfiche

met alle nodige gegevens in te vullen. Ouders schrijven hun kinderen vooraf in en dit ten laatste 2 dagen vóór het eerste opvangmoment. De blanco inschrijvingsfiche kan gevraagd worden aan de coördinator in het gemeentehuis

tijdens de eerder vermelde uren, bij de begeleidsters tijdens de opvanguren en bij de directies van de

scholen.

 

Het huishoudelijk reglement alsook de inschrijvingsfiches kan men downloaden van de website (hier in rechtse kader -->).