Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Burgerlijke Stand - Huwelijk

 

Huwelijk

 

Op de dienst Burgerlijke Stand meld je de datum dat je in het huwelijk wenst te treden (dit kan telefonisch, per e-mail of aan het loket).

 

De dienst Burgerlijke Stand vraagt dan de nodige huwelijksdocumenten op (geboorteakte, echtscheidingsakte, ...).

Nadat deze documenten binnen zijn, worden de aanstaande echtgenoten uitgenodigd voor de huwelijksaangifte.

 

Het huwelijk wordt voor de ambtenaar van de burgelijke stand voltrokken in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn/haar inschrijving heeft in het bevolkingsregister.


Het huwelijk mag niet vóór de 14de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte van huwelijk worden voltrokken.

Een huwelijk heeft bij voorkeur plaats op een vrijdag of een zaterdagvoormiddag. Er zijn geen huwelijken op zaternamiddag.