Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Burgerlijke Stand - Samenlevingscontract

 

Samenlevingscontract

 

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand.

 

De verklaring wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs aan de ambtenaar wordt overhandigd.

Samenwonenden die zich in het Bevolkingsregister laten registreren, krijgen een vermogensrechtelijk statuut.