Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Secretariaat - Rijbewijzen

 

Rijbewijzen

 

EUROPESE RIJBEWIJZEN

De Europse rijbewijzen worden afgeleverd in bankkaartmodel.
Kostprijs:
  • gratis: bij een eerste rijbewijs, toekennen nieuwe categorie en met medisch attest
  • € 20,00: bij omwisseling*, diefstal, verlies of verval *Een omwisseling van een rijbewijs is momenteel nog niet verplicht. Enkel wie in bezit is van een oud Belgisch Rijbewijs afgegeven vóór 1989 of een meer recent rijbewijs met een verouderde of beschadigde foto, laten dit best omwisselen naar een Europees rijbewijs. 
Wie een nieuw rijbewijs wil, dient persoonlijk langs te komen bij de dienst secretariaat. Pasfoto's zijn normaal gezien niet meer vereist, want de foto van de identiteitskaart wordt automatisch overgenomen, tenzij de foto van uw identiteitskaart reeds verouderd is en u een recentere foto op uw rijbewijs wenst. Dan dient u 1 pasfoto mee te brengen. Het rijbewijs kan niet meer onmiddellijk opgemaakt worden. De aanvraag van een nieuw rijbewijs zal 1 week duren.
 
VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN
De voorlopige rijbewijzen worden ook afgeleverd in bankkaartmodel.
Er zijn 3 modellen voorlopige rijbewijzen: voor categorie B: model 18 en model 36. Voor de overige categorieën: model 3.
De aanvraag van een voorlopig rijbewijs duurt 1 week.
Men dient persoonlijk langs te komen. Normaal gezien wordt de foto overgenomen van de identiteitskaart, tenzij men zelf een recentere pasfoto op het voorlopig rijbewijs wenst. Dan dient men 1 pasfoto mee te brengen.
!!! Model 36: sedert 3 februari 2014 moet op een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 - de begeleider worden vermeld. Men kan maximum 2 begeleiders vermelden, maar een tweede begeleider is niet verplicht. De begeleider(s) dient (dienen) vooraf op de aanvraag voor het voorlopig rijbewijs hun gegevens in te vullen en dit te ondertekenen.
Voor de andere categorieën A, BE, C, CE, D, DE kan je in het gemeentehuis een voorlopig rijbewijs model 3 afhalen dat 12 maanden geldig is.  Voor de categorieën BE, C, CE, D en DE dien je op voorhand een blad af te halen dat je begeleiders moeten invullen en ondertekenen vooraleer je een voorlopig rijbewijs kan afhalen.
Voor de categorieën C, CE, D en DE dien je een medisch attest mee te brengen voor het afhalen van een voorlopig rijberwijs.
Kostprijs: het afhalen van een voorlopig rijbewijs is gratis, tenzij bij verlies of diefstal. Dan kost een voorlopig rijbewijs € 20,00.
INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN
Een internationaal rijbewijs heb je nodig wanneer je je naar een land begeeft dat het Belgisch rijbewijs niet erkent. Als je naar een niet-Europees land gaat, kan je informeren bij het reisbureau of de ambassade van deze Staat/land over de erkenningsvoorwaarden van het Belgisch rijbewijs.
De internationale rijbewijzen worden nog niet afgeleverd in bankkaartmodel. Deze worden dus wel onmiddellijk opgemaakt. De aanvrager dient persoonlijk langs te komen bij de dienst secretariaat. Voor een internationaal rijbewijs heeft men 1 pasfoto nodig.
Kostprijs: het afhalen van een internationaal rijbewijs is gratis.