Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Milieu - Geurhinder

 

Geurhinder: neem uw buren niet bij de neus

 

Een mens wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende geuren. Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de "gehinderde" persoon ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of klacht gaat indienen.

 

Stoken

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor uw gezondheid en het bespaart u en uw buren veel rook- en geurhinder.

 • Kies een kachel die past bij de ruimte die u wilt verwarmen. Uw kachel moet het juiste vermogen hebben.
 • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier.
 • Let er op dat uw schoorsteen goed trekt.
 • Laat uw verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.
 • Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat.
 • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

 

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Politiediensten treden dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren nam het aantal pv's sterk toe. Illegaal afval verbranden kan u dus duur te staan komen. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

 • Sorteer afval. Het meeste afval kunt u kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kunt u gratis op het containerpark deponeren.
 • Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kunt u composteren.
 • Wat herbruikbaar is, brengt u het best naar de kring(loop)winkel.
 • Soms kunt u afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.)

 

Composteren

Thuiscomposteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort.

 

Doe-het-zelf

We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Die is u wellicht bekend van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

 

Overige

Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan te doen:

 • Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren enz.
 • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
 • Zorg dat uw afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af.
 • Bewaar uw keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
 • Giet geen afvalstoffen in de riool.
 • Richt indien mogelijk de afvoer van uw dampkap weg van de buren.