Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Milieu - FSC

FSC: uit het goede hout gesneden

 

Dat bossen een levensnoodzakelijk goed zijn, staat als een stevige houten paal boven water.

 

Tussen 2010 en 2015 hebben we jaarlijks ongeveer 6.5 miljoen hectare natuurlijk bos verloren, ofwel 17 voetbalvelden per minuut.

Ontbossing zorgt voor 15% van de wereldwijde CO²-uitstoot en speelt een grote rol in klimaatverandering.

 

Om dat verwoestende proces een halt toe te roepen werd de Forest Stewardship Council (FSC) of de Raad voor Duurzaam Bosbeheer opgericht. FSC is een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, waarin alle betrokkenen bij goed bosbeheer zijn verenigd: sociale organisaties en milieubewegingen, houtinvoerders, -handelaars en -verwerkers, bosbeheerders en -groeperingen en organisaties voor de rechten van inlandse volkeren.

 

Meer dan zomaar een label

FSC heeft principes voor goed bosbeheer opgesteld en een certificeringssysteem opgezet om dat te beoordelen.

Enkele principes:

  • Respect voor de wetten van het land, haar grondstoffen en de inheemse bevolking
  • Respect voor de rechten van de bosarbeiders (o.a. eerlijke lonen) en lokale gemeenschappen, die in of aan de rand van het bos wonen
  • Behoud van de aanwezige biologische diversiteit en natuurlijke bossen
  • Vrijwaren van de kwetsbare ecosystemen en landschappen

FSC logo

 

Doe mee met FSC

Als u achter de principes van het label staat, mag een eventueel (klein) prijsverschil eigenlijk zelfs geen reden zijn om niet voor FSC-gelabeld hout te kiezen. De omschakeling van illegaal naar verantwoord bosbeheer kost uiteraard geld en kan enkel verwezenlijkt worden met uw financiële steun, namelijk door ook effectief FSC-hout te kopen.

Zie hier ook: Zijn FSC producten duurder?

 

Waar kopen?

FSC-gelabeld hout is te koop bij steeds meer houthandelaars en doe-het-zelfzaken. Je kan tuinmeubelen vinden, hout voor terrassen, vloeren, ramen, daktimmerwerk, gevelbekledingen, plaatmateriaal en nog veel meer.

Voor een gedetailleerde lijst met verkooppunten kunt u surfen naar http://www.ikzoekfsc.be  of bellen naar 016/394718.

 

(Met dank aan WWF voor de gegevens)