Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Pensioenen - Rustpensioen

Rustpensioen


Wat

 

Een rustpensioen is geld dat je krijgt als je gewerkt hebt of bepaalde vervangingsinkomsten gekregen hebt. De pensioenberekening verschilt als je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar hebt gewerkt.


Voorwaarden


De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Om een rustpensioen te krijgen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

  • Je moet een bepaalde leeftijd hebben.
  • Je mag geen inkomen uit werk hebben dat een bepaalde grens overschrijdt (hierop zijn uitzonderingen).
  • De wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door jouw werkgever op jouw werknemersloon zijn ingehouden. Als zelfstandige moet je de nodige bijdragen betaald hebben.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang jouw leeftijd en de duur van jouw beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.


Hoe 


Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, moeten geen pensioenaanvraag indienen als ze aan 65 jaar op pensioen willen. De aanvraagformulieren komen automatisch.

Je moet jouw pensioen wel zelf aanvragen als je:

  • Jouw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar.
  • Jouw rustpensioen wilt opnemen na 65 jaar.

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de gekozen ingangsdatum doen.

Je kan je rustpensioen ook zelf aanvragen via Belgium.be.


Wat meebrengen


Je Identiteitskaart.


Meer informatie