Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Pensioenen - Overlevingspensioen

Overlevingspensioen


Wat

Het overlevingspensioen is een bedrag dat weduwen of weduwnaars krijgen, berekend op de loopbaan (brutolonen) van hun overleden echtgenoot of echtgenote. Dit is zowel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.


Voorwaarden 

Je hebt recht op een overgangsuitkering als je op het moment van overlijden maximum 45 jaar bent en:

  • Je ten minste één jaar gehuwd was met de overledene of
  • je wettelijk samenwonend was, onmiddellijk gevolgd door het huwelijk en deze periode één jaar is.

Uitzondering hierop:

  • Als er een kind geboren is uit het huwelijk of wettelijke samenwoning.
  • Als er na het overlijden een kind geboren wordt.

Je kan de overgangsuitkering voor 12 maanden krijgen.
Dit wordt naar 24 maanden opgetrokken als:

  • De langstlevende huwelijkspartner op het ogenblik van overlijden een kind ten laste heeft waarvoor hij kinderbijslag krijgt.
  • Als binnen 300 dagen na het overlijden een kind geboren wordt.

Je hebt recht op een overlevingspensioen als je op het moment van overlijden minimum 45 jaar bent. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 gradueel opgetrokken tot 50 jaar à rato van 6 maanden per jaar.

Je kan verder werken met het overlevingspensioen. Je moet je inkomen beperken tot de vastgestelde inkomstengrenzen ‘toegelaten arbeid’.

Het overlevingspensioen verlies je als je hertrouwt.


Hoe

Het overlevingspensioen kan je aanvragen in het Gemeentehuis.

Je kan dit ook zelf ook online doen via Belgium.be.

 

Wat meebrengen 

Je Identiteitskaart