Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Bestuur - Algemeen Directeur

Algemeen directeur

 

De algemeen directeur staat in voor de globale leiding van de gemeentelijke diensten.

 

Hij is het hoofd van het gemeentepersoneel en organiseert de werking van de diensten met het oog op de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

 

De algemeen directeur is aanwezig bij de zittingen van gemeenteraad en schepencollege en geeft de mandatarissen advies op juridisch en bestuurskundig vlak.

Dominiek Pillaert, gemeentesecretaris