Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Bestuur - Financieel Directeur

Financieel Directeur

 

De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financieel-economische sturing in samenwerking met de algemeen directeur en schepen van financiën; is het hoofd van de financiële dienst en verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het opzetten van interne controleprocedures aangaande materies waarvoor zij bevoegd is krachtens het Nieuw Gemeentedecreet :

  • opmaak van het voorontwerp van de financiële nota van het budget en dit in overleg met het managementteam
  • nazicht en uitvoering van de gemeentebudgetten door het bijwerken van de budgettaire en algemene boekhouding
  • opmaak van de jaarlijkse gemeenterekeningen en balansen met financieel verslag
  • verantwoordelijk voor de gemeentebelastingen, retributies en andere invorderingen
  • leningen-, kas- en liquiditeitenbeheer
  • algemeen financieel advies