Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Geboorte  /  Een kind erkennen

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner. 

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.  

Voorwaarden 

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind: 

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven. 
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven. 
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.  

 

Procedure 

Een kind erkennen kunt u doen: 

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren. 
 • bij de geboorteaangifte zelf 
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet

 

 Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is. 

Als u de erkenning voor de geboorte doet in een andere gemeente dan waar het kind geboren wordt, moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.  

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning. 

Wat meebrengen? 

 • Identiteitskaarten 
 • Uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. 
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud), bij erkenning na geboorte 
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.  

 

Als u niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dient u ook volgende documenten voor te leggen:  

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e). 
 • bewijs van nationaliteit 
 • bewijs van woonst 

 

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België. 

Meer informatie

Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 55
Fax 051 74 03 69 
bs@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Marieke Damme
Tel 051 74 03 55
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken