Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Levenseinde Informatieforum LEIF

Levenseinde Informatieforum LEIF

Tijdig nadenken en plannen omtrent een waardig levenseindezorg is een goed idee. LEIFpunt Roeselare kan je hierin begeleiden.

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert zowel burgers als patiënten als zorgverleners rond waardige levenseindezorg.

Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud een goed idee! Het gaat immers om antwoorden op vragen als: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Is een negatieve wilsbeschikking nu echt nodig? Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie? Is het document ‘voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie’ ruim of eerder strikt in toepassing? Ben ik automatisch orgaandonor of niet? Is voorafgaande zorgplanning enkel nuttig wanneer ik in een ziekenhuis of woonzorgcentrum terecht kom? Waar en wanneer kan ik terecht voor en in palliatieve zorg? Wat moet ik doen wanneer ik mijn lichaam aan de wetenschap wil schenken? Hoe kan ik mijn afscheidsplechtigheid of uitvaart zelf in de hand houden?

Elke tweede en vierde woensdag van de maand kan je langskomen tussen 9u en 11u30 in het voormalig Moederhuis in de Gasthuisstraat, vlak naast de Handelsstraat 1 in Roeselare. Dit op afspraak via 0479 73 06 36 (bereikbaar elke werkdag tussen 9u en 12u). Een deskundig LEIFmedewerker beantwoordt al je vragen en maakt je ook wegwijs
in de verschillende documenten.

De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. We geven antwoorden vanuit onze ervaring in de specifieke materie inzake levenseindebeslissingen en de wetgeving daar rond. LEIF West-Vlaanderen werkt samen met de dienst welzijn van de Provincie, de palliatieve netwerken, mutualiteiten, de Praatcafé’s Kom op tegen Kanker, de huizenvandeMens, sociale huizen, het brede sociaal-culturele veld, ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen,...
Patiënten, hun familie en hun artsen met vragen rond het levenseinde kunnen terecht bij het team Uitklaren Levenseindevragen West-Vlaanderen (Provinciaal Medisch Team), via tel 0471 83 90 10 (bereikbaar elke werkdag van 11u tot 12u). De medische consultaties vinden plaats in Brugge.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken