Stemmen bij volmacht


In België geldt een opkomstplicht. Als je kiesgerechtigd bent, moet je verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven. 

Wat?  

Wanneer je op zondag 14 oktober niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je iemand in jouw naam een stem laten uitbrengen. In dit geval moet je wel de situatie die jou tegenhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en ook een volmachtformulier invullen. 

Voorwaarden 

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar: 
• Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. 
• Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. (De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.) 

In deze gevallen kan je volmacht geven: 

 • Reden van verhindering  > voor te leggen bewijsstuk
 • Ziekte of handicap medisch attest dokter (die zelf geen kandidaat is)
 • Beroep- en dienstredenen bewijs werkgever
 • Studieredenen attest onderwijsinstelling
 • Schipper, marktkramer, kermisreiziger attest burgemeester (zie uitzondering)
 • Vrijheidsbeneming attest directie van de instelling
 • religieuze redenen attest religieuze overheid
 • verblijf in het buitenland (vakantie) attest burgemeester (zie uitzondering)

Uitzonderingen: 

Vakantie in het buitenland 

Je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde. Daarin stelt deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan vast. Dit attest (formulier A96a) kan tot uiterlijk 13 oktober 2018 aangevraagd worden bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken (hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtickets ...). Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het desbetreffende formulier een verklaring op erewoord ondertekenen. 

Schipper, marktkramer of kermisreiziger 

Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van uw beroep blijkt. Dit attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven en kan tot uiterlijk 13 oktober 2018 aangevraagd worden bij de dienst bevolking in het gemeentehuis. Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.   

Procedure  

Het volmachtformulier (volmachtformulier.pdf) wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). 
De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever). 

Wat moet de volmachtdrager meenemen? 

De volmachtdrager geeft volgende documenten af aan de voorzitter: 
 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier; 
 • het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb.medisch attest, attest burgemeester, ...); 
 • jouw oproepingsbrief; 
 • zijn/haar eigen oproepingsbrief; 
 • zijn/haar eigen identiteitskaart. 

Meer info  

 

Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 55
Fax 051 74 03 69 
bs@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Marieke Damme
Tel 051 74 03 55
 
 
 
Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory