Op de hoogte van wegomleidingen?


De gemeente communiceert voortdurend over alle wegomleggingen op haar grondgebied. Deze kan men volgen via de nieuwsberichten of via www.facebook.com/ardooie. 

Kleine wegomleggingen met een korte duurtijd (bv. dag of halve dag) kunnen onderhevig zijn aan de weersomstandigheden en door aannemers of nutsmaatschappijen snel in de tijd verplaatst worden. Daarom kunnen ze vaak moeilijk vooraf correct medegedeeld worden. 

Voor meer informatie betreffende hinder op de weg kan men terecht op Geopunt Vlaanderen – Hinder in kaart.

 

 

 

 

 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory