Zoeken

Home  /  Leven  /  Werken en ondernemen  /  Landbouw en veehouderij  /  Particuliere slachtingen

Particuliere slachtingen

Dit betreft het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend mag worden aangewend voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. In geen geval mag het vlees (ook niet een deel ervan) in de handel worden gebracht of aan derden worden afgestaan.
 
Voor schapen en geiten kan men, naast de mogelijkheid de dieren in een slachthuis te laten slachten, deze ook ten huize van de  particulier slachten.
 
In elk geval moet bij particuliere slachting een voorafgaande aangifte gebeuren. 

In een slachthuis

Indien de particuliere slachting in een slachthuis plaatsvindt, gebeurt de aangifte in het slachthuis bij de aankomst van het dier. De particulier ontvangt een aangiftebewijs dat hij zelf dient te bewaren tot het eind van het jaar volgend op de slachting. Om als aangever van een particuliere slachting te kunnen optreden, moet men zich voorafgaand éénmalig laten registreren in de gemeente of de zetel van de locale controle-eenheid van het FAVV. 

Thuis 

Ingeval van particuliere thuisslachting geldt dat de slachtingsaangifte minstens 2 volle dagen op voorhand door de eigenaar zelf bij de gemeente van zijn woonplaats moet worden gedaan. De particulier ontvangt een aangiftebewijs dat hij zelf dient te bewaren tot het eind van het jaar volgend op de slachting. 

Om als aangever van een particuliere slachting te kunnen optreden, moet men zich voorafgaand éénmalig laten registreren in de gemeente op de dienst secretariaat of de zetel van de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken