Zoeken

Home  /  Leven  /  Werken en ondernemen  /  Landbouw en veehouderij  /  Vaststelling schade aan teelten

Vaststelling schade aan teelten

Extreme droogte, hevige regen, storm, … kunnen heel wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwteelten. Het is bijzonder belangrijk dat je wanneer dit gebeurt de nodige maatregelen neemt om de geleden schade te laten vaststellen. 

Het instrument bij uitstek dat land- en tuinbouwers hiervoor ter beschikking hebben is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van de schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie. 


U vindt hier het aanvraagformulier tot vaststelling van de schade.

Dit formulier kan men bezorgen aan de dienst secretariaat – Ann Gyselinck. 

Meer info

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken