Drankvergunning


Alle uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen: café, snackbar, restaurant…) dienen te beschikken over een vergunning voor het openhouden van een vaste drankslijterij. Indien men sterke dranken (meer dan 22°) wil schenken, dient men hiervoor ook een vergunning aan te vragen.
Deze vergunningen dient men vooraf aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Voor te leggen documenten

 1. Aanvraag openen vaste drankslijterij: zie Downloads
  Dit document dient worden ingevuld door de aanvrager en bezorgd op het secretariaat. Wordt daarna doorgegeven aan politie die de controle uitvoert inzake hygiënische eisen.
 2. Aanvraag verkoop sterke dranken: zie Downloads
  Dit document dient worden ingevuld door de aanvrager en bezorgd op het secretariaat. Wordt daarna doorgegeven aan politie die de controle uitvoert inzake hygiënische eisen.
 3. Uittreksel uit het strafregister van de uitbater (Model 1 – art.596.1-8)
  Model 1 – art.596.1-8 - slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt. Uittreksel dient de aanvrager aan te vragen in de gemeente/stad waar hij/zij gedomicilieerd is.
 4. Indien van toepassing: lijst met de identiteitsgegevens met betrekking tot de andere personen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de uitbating van de drankgelegenheid (meerderjarige inwonende personen die bij de exploitant inwonen of die in de drankgelegenheid inwonen en aan de exploitatie van de drankgelegenheid zouden kunnen deelnemen).
 5. Verzekeringsbewijs van de objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
  Op te vragen bij uw verzekeringsmakelaar.
 6. Brandveiligheidsattest
  Elke horeca-uitbater moet voor de eigen horecazaak een positief brandveiligheidsattest hebben. Dit kan men aanvragen bij de brandweer via preventie@zonemidwest.be of 051/80 60 00
 7. Keuringsattest elektriciteit.
 8. Indien maaltijden worden verstrekt: bewijs meldingsbrief voedingsinspectie (FAVV).

Procedure

Deze documenten dienen bezorgd te worden op het secretariaat van het gemeentehuis. 
Daarna wordt de aanvraag voor het College van Burgemeester en Schepenen gebracht ter goedkeuring. 
Eenmaal goedgekeurd worden de nodige vergunningen bezorgd aan de uitbater van de publieke inrichting.
 

Bijkomende info

De vergunning zelf is gratis. De kosten voor het opmaken van het brandveiligheidsattest door de brandweer zijn ten laste van de aanvrager.
 

Polenplein 15
8850 Ardooie
Tel 051 74 40 40
Fax 051 74 03 69
secretariaat@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Isabelle Kindt
administratief medewerker
T 051 74 03 51

Ann Gyselinck
administratief medewerker
T 051 74 03 59
 
Evy Vandermeersch
administratief medewerker
T 051 74 03 65
 
Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory