Nieuws


29 jan 2019
Gemeentebestuur

Het Collega van Burgemeester en Schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de MER screeningsnota en beslissing van METAFOX NV raadpleegbaar is bij de dienst Milieueffectrapportage.

editeer
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory