Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Aankondiging publieke raadpleging Sint-Maartensveld

Aankondiging publieke raadpleging Sint-Maartensveld

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging publieke raadpleging over de startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Maartensveld .

UPDATE 27/01/2021: 

Omwille van de geldende coronamaatregelen en de huidige besmettingscijfers gaat het infomoment in het GC ’t Hofland NIET door. Onze excuses voor het mogelijk ongemak. Had u al een afspraak voor de infomarkt, dan gaat deze afspraak nu digitaal door. U hoeft geen nieuwe afspraak te maken. Indien u nog niet ingeschreven was, kunt u nog t.e.m. 31 januari een tijdsblok van 30 minuten reserveren op 2 februari tussen 15 - 16 uur en 20 - 21 uur. Een tijdsblok reserveren kan door te mailen naar ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be of te bellen op 050/ 40 32 11.

ORIGINEEL BERICHT:

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 3/12/2020 de start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Sint-Maartensveld in gemeente Ardooie goedgekeurd.

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke raadpleging loopt van 11/01/2021 tot en met 12/03/2021.

Het PRUP Sint-Maartensveld is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/prupsintmaartensvelden ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het gemeentehuis van gemeente Ardooie.

Je mening, ideeën of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/prupsintmaartensveld, via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be, per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst ruimtelijke ordening van gemeente Ardooie.

Er wordt een infomoment georganiseerd op dinsdag 2/02/2021 (tussen 16u en 20u) in het GC ‘t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13, 8850 Ardooie waarop vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn (onder voorbehoud). Inschrijven voor het infomoment is verplicht en kan via de website van de provincie (www.west-vlaanderen.be/prupsintmaartensveld) of telefonisch op 050/40 35 33.

Namens de deputatie: G. Anthierens (de provinciegriffier) – C. Decaluwé (de provinciegouverneur-voorzitter)

 Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (7)
De Waterbek 2023...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken