Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Eedaflegging burgemeester Véronique Buyck

Eedaflegging burgemeester Véronique Buyck

Op zondag 8 oktober 2023 overleed Karlos Callens, burgemeester van Ardooie, onverwacht. De partijleden van Groep 82 droegen Véronique Buyck voor als nieuwe burgemeester. Deze namiddag legde Véronique Buyck de eed af in de ambtswoning van provinciegouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Daarmee wordt ze de jongste en eerste vrouwelijke burgemeester van Ardooie.

Véronique Buyck neemt de bevoegdheden van wijlen burgemeester Karlos Callens over, zijnde financiën, omgevingsvergunningen, politie, brandweer, burgerlijke stand, noodplanning, economie, middenstand en mobiliteit. De bevoegdheden van Véronique Buyck schuiven door naar Hein Defour, die in de eerstkomende gemeenteraadszitting van 27 november 2023 aangesteld wordt als schepen.

Het dienstbetoon van burgemeester Buyck gaat wekelijks door op maandag om 11u en op vrijdag om 16u in het gemeentehuis.

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (7)
De Waterbek 2023...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken