Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Infovergadering Ventilus

Infovergadering Ventilus

We verwachten een definitieve vaststelling van het Ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarna zal Elia een bouwvergunning aanvragen voor dit project.

Het is van belang dat iedereen goed geïnformeerd is over zijn rechten en plichten. Daarom organiseren de betrokken gemeenten een gezamenlijke infovergadering op dinsdag 19 maart 2024 om 20u in OC De Tassche (Roeselaarsestraat 157). Iedereen is welkom. De toekomstige fases en procedures zullen besproken worden.

Onder andere volgende onderwerpen komen aan bod:

-Toelichting bij het landbouwprotocol Elia: door Dirk Vermander, Consulent Dienstbetoon Boerenbond
- Toelichting overeenkomst versus onteigening. Verkoopmogelijkheid aan Elia: door Marleen Ryelandt, Advocaat MARLEX

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (8)
De Waterbek 2024...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken