Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Invullen belastingaangifte

Invullen belastingaangifte

Wenst u hulp bij het invullen van uw aangifte personenbelasting?

De FOD Financiën houdt op maandag 3 juni 2024 een zitdag in het gemeentehuis. Er zijn 2 medewerkers aanwezig die je helpen bij het invullen van je aangifte. Dit is gratis, maar het is wel nodig om een afspraak te maken. Een afspraak maak je via secretariaat@ardooie.be of 051/74 40 40. 

Er zijn trouwens veel manieren om je belastingsaangifte in te vullen


Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (8)
De Waterbek 2024...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken