Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Openbaar onderzoek verplaatsing buurtweg

Openbaar onderzoek verplaatsing buurtweg

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over het grafisch plan ter verplaatsing van deel buurtweg 66 te Ardooie die op 4 september 2023 door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld. Bekijk de gemeenteraadsbeslissing


Het openbaar onderzoek loopt van 20 september 2023 tot en met 19 oktober 2023. De beslissing van de voorlopige vaststelling tot verplaatsing van deel van de buurtweg nr 66 ligt samen met het ontwerp gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis en kan tevens worden geraadpleegd op de website van de gemeente Ardooie. 

Opmerkingen en bezwaren op dit ontwerp moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek worden bezorgd. Dit kan per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, tegen ontvangstbewijs, of digitaal via info@ardooie.be.

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (7)
De Waterbek 2023...
Ophaling grofvuil (groot huisvuil) op 14 en 15 oktober 2020...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken