PFAS-vervuiling Sioen Industries

  Facebook  Twitter  Email  Print

Het gemeentebestuur werd op de hoogte gebracht van PFAS-vervuiling rond het terrein van Sioen Industries.

Op basis van een verkennend bodemonderzoek wordt vastgesteld dat de PFAS-waarden beperkt zijn. Verder onderzoek door OVAM is echter nodig. In afwachting van gedetailleerde gegevens adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. De omwonenden in een straal van 500 meter rond de site werden via een bewonersbrief geïnformeerd over deze voorzorgsmaatregelen.

Het onderzoek werd uitgevoerd omdat er in 1991 relatief grote hoeveelheden blusschuim gebruikt werden bij het bestrijden van een bedrijfsbrand.

Alle info rond de PFAS-vervuiling vindt u hier.