Sorteerregels!

  Facebook  Twitter  Email  Print
Voor een correcte verwerking van afval is het noodzakelijk om op een juiste manier de verschillende sorteerregels te volgen. Op de recyclageparken in de I.V.I.O.-regio stellen wij enkele onduidelijkheden vast.

Aarde:

Aarde en graszoden worden niet aanvaard op het recyclagepark, zelfs geen minimale hoeveelheden. Hiervoor moet men steeds een private inzamelaar aanspreken.

Broodzakken:

Ook de broodzak zorgt voor sorteer twijfels … De broodzak mag, ook indien geparaffineerd, mee met het papier & karton.

Glas:

Een andere veelvoorkomende fout: indien men glas in de glascontainer deponeert, moeten de deksels of kurken verwijderd worden.

I.V.I.O.-sorteerwijzer online

Het is belangrijk dat de correcte sorteerregels worden gevolgd. Op de I.V.I.O.-website is een handige sorteerwijzer beschikbaar, hier kan iedereen per afvalsoort opzoeken waar het precies thuishoort.