Vacature begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang.

  Facebook  Twitter  Email  Print

Het gemeentebestuur Ardooie zoekt een begeleid(st)er voor de buitenschoolse kinderopvang.

Het betreft een deeltijdse functie (19/38) in niveau D in contractueel verband.

 

Hoofddoel van de functie

Begeleiden en leiding geven aan de kinderen in de opvang volgens de pedagogische visie, het kind steunen in zijn ontwikkeling.

 

Formele vereisten

  • Beschikken over een attest, een eindstudiebewijs of diploma van een door K&G erkende opleiding
    of voldoende werkervaring in omgang met kinderen kunnen bewijzen
  • In bezit van rijbewijs B

 

Kennis

  • Pedagogisch handelen en inzicht in ontwikkeling van het kind
  • EHBO
  • Grote affiniteit met de leefwereld van de kinderen: kennis van begeleidings- en speltechnieken
  • Goede organisatievaardigheden

 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de personeelsdienst (tel. 051/74 40 40 – email personeel@ardooie.be) waar u de volledige functiebeschrijving kan opvragen.

Inschrijven voor 14 januari 2021 (met een kopie van het diploma en CV + uittreksel uit strafregister model 2) via personeel@ardooie.beof op volgend adres:

Gemeentebestuur Ardooie
Polenplein 15
8850  Ardooie

Indien u voldoet aan de diplomavereisten, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek waarbij uw kennis en vaardigheden zullen getest worden.