Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Zitdag invullen belastingaangifte

Zitdag invullen belastingaangifte

De Federale Overheidsdienst Financiën helpt je bij het invullen van je belastingaangifte. De FOD Financiën biedt telefonische bijstand aan via 0257/55 666. 
 
Daarnaast organiseert men ook een zitdag in het gemeentehuis voor de inwoners van Ardooie (loontrekkenden en gepensioneerden).

Wanneer: maandag 13 juni van 9u tot 12u en van 13u tot 15u.
Locatie: gemeentehuis Ardooie
Opgelet: enkel op afspraak!  (1 aangifte per persoon en per tijdspanne van 12’).

Wie verkiest om langs te komen om haar/zijn aangifte te laten invullen, dient vooraf een afspraak te maken met het secretariaat van het gemeentehuis via 051/74 40 40


Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (5)
Het Prethuis - De Quaghebeurs...
Ophaling grofvuil (groot huisvuil) op 14 en 15 oktober 2020...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Het OCMW Ardooie is op zoek naar een maatschappelijk assistent...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken