Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Publicaties & Bekendmakingen  /  OCMW  /  Bijzonder Comité Sociale Dienst

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Nieuw vanaf 2019 

Vanaf  2019 dient een bijzonder comité sociale dienst te worden samengesteld (BCSD).
De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht. Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
De samenstelling is geregeld in artikel 92 en 93 van het decreet lokaal bestuur.


Verdeling

De verdeling van het aantal zetels in het bijzonder comité sociale dienst  gebeurt volgens artikel 91 van het decreet lokaal bestuur dat het volgende bepaalt:

"Art91 §1. Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

§2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente. "

Na berekening geeft dit volgend resultaat:

  • Groep 82:        5 zetels
  • Samenplus:     1 zetel

 

 

Samenstelling

 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 6 leden.

  • Terry Callens, voorzitter
  • Stijn Vanhee, lid
  • Sibylle Vanhaverbeke, lid
  • Leentje Parmentier, lid
  • Wesley Lannoo, lid
  • Hilde Stevens, lid
  • Linda Devisch, lid 

Geen resultaten gevonden.
Lijst BCSD site.pdf
(63,9 KB)
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051/74.03.70
Fax 051/74.03.79 
info.ocmw@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  op afspraak 
di 09u00-12u00  op afspraak 
wo 09u00-12u00  op afspraak 
do 09u00-12u00  op afspraak 
vr 09u00-12u00  op afspraak 
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken