Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Publicaties & Bekendmakingen  /  Bekendmakingen Vlaamse Overheid  /  GRUP VENTILUS - Hoogspanningsnet

GRUP VENTILUS - Hoogspanningsnet

Wat?

Ventilus stoomt elektriciteitsnet klaar voor meer duurzame energie. Met dit project kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspannings-net in West-Vlaanderen versterken en klaar maken voor de toekomst. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Noordzee als elektriciteithub met de bijkomende windmolens en potentieel van een 2de elektriciteitsverbinding naar het VK. Ventilus is ook belangrijk voor de industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen en de integratie van andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie op land. Zo wordt de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk gemaakt. De Vlaamse Overheid en Elia willen de burgers, omwonenden en belangen-organisaties maximaal betrekken bij dit project. 
 
De publieke raadpleging loopt van 29 april tot en met 27 juni. Tijdens deze periode kan iedereen suggesties of opmerkingen geven op de start -en procesnota.

Start -en procesnota

In de startnota wordt een overzicht gegeven van mogelijke opties voor de verschillende onderdelen van Ventilus. In de procesnota, opgemaakt bij de opstart van het planproces, vindt u een overzicht van het proces en overleg in de reeds doorlopen opstartfase.
Documenten kan men;
  • Inzien bij de dienst stedenbouw op het gemeentehuis, Polenplein 15 te Ardooie,
  • Bekijken op de website van het Departement Omgeving Vlaanderen.

Publieke consultatie

Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en procesnota van het project goed.Om het tracé te bepalen, kiest de Vlaamse Overheid, samen met Elia, resoluut voor een participatieve aanpak. Inwoners van de 25 betrokken gemeentes worden in de loop van de maanden mei en juni uitgenodigd voor infomarkten die op 10 plaatsen in West-Vlaanderen plaatsvinden.
 
Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op:
 
  • dinsdag 28 mei: ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13 8850 Ardooie
  • dinsdag 4 juni: OC De Schouw, Statiestraat 113 8810 Lichtervelde
  • dinsdag 11 juni: zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62 - 8870 Izegem
De infomarkten zijn doorlopend open van 16u tot 20u.

Indienen van een bezwaar, opmerking of advies 

Reacties kunnen;
  • worden ingediend via de website Departement Omgeving Vlaanderen,
  • Indienen bij het loket stedenbouw, Polenplein 15 te Ardooie, gericht aan de Vlaamse Regering, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel 

Extra info

Bijkomende informatie op de website van Ventilus.

Persnota


Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken