Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Projecten  /  Watervalstraat - riolering

Watervalstraat - riolering

WAT GEBEURT ER?

De Watervalstraat wordt vernieuwd. De riolering is in slechte staat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en de nutsleidingen (water, elektriciteit, internet, ...) worden vernieuwd waar nodig. Aquafin is bouwheer en staat in voor de coördinatie van de werken.

In een dubbel rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Zo kan wateroverlast vermeden worden, die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Een 2e belangrijke reden: regenwater dat in een riolering afgevoerd wordt, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. 

WANNEER BEGINNEN DE WERKEN?

Vanaf 15/4/2022: werken nutsleidingen (merkbare hinder)
Vanaf 12/1/2023: rioleringswerken (zware hinder)

WANNEER ZIJN DE WERKEN GEDAAN?

Vermoedelijk februari 2024

IN WELKE FASE ZIT HET PROJECT?

Het project zit in fase 5. 
  • Fase 1: budgettering en planning
  • Fase 2: keuze aannemer
  • Fase 3: werken door nutsmaatschappijen met tijdelijk herstel
  • Fase 4: rioleringswerken: 
Stationsstraat – Delhaize
Delhaize – Van Hautestraat 
Van Hautestraat – Fabriekstraat 
Fabriekstraat 
  • Fase 5: private afkoppelingswerken. De private woningen worden aangesloten op het vernieuwde rioleringsnet.
 
Een visueel overzicht van de fases in de rioleringswerken vindt u hier.  

HOEVEEL KOST DIT?

Raming € 2.305.279,88 excl. btw, waarvan +/- 40 % ten laste van het gemeentebestuur. 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken