Sabam en billijke vergoeding


SABAM

Organiseert u een evenement, dan maakt u misschien wel gebruik van het (inter)nationale repertoire van Sabam. 
Hiervoor hebt u een licentie nodig die u vooraf bij ons dient aan te vragen.
Het te betalen bedrag hangt af van het soort evenement en parameters als de inkomprijs en de oppervlakte. In ruil krijgt u een licentie waarmee u vrij gebruik kan maken van ons repertoire.
Meer info betreffende tarieven SABAM en onlone aanvragen via sabam.be
 
De Billijke Vergoeding
De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is "billijk" omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.

De tarieven voor de Billijke Vergoeding worden berekend op basis van een aantal parameters zoals aard van de ruimte (winkel, cultureel centrum, …), aantal m² van de ruimte, de aard van de activiteit (met of zonder drankaanbod, met of zonder dansgelegenheid, …).

 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory