Gecoro


De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het College of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente en stedenbouw. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen. 

De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning: zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECOROadvies. 

Tot slot kan de gecoro op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening. 

De GECORO is samengesteld, naast de voorzitter, uit vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, ...) en uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening.  

Meer info op gecoro.info

 

Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
 
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

 
Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53
 
 
 
 
Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory