Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Omgevingsvergunning  /  Milieuvergunning

Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1). 

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten. 

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit. 

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een vergunning nodig.
 • Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht. 

Procedure 

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort.

 • De Milieuvergunningenwegwijzer helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen. U komt ook te weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor.
 • U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM 1 raadplegen. 

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig. 

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een vergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een vergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden. 

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden

Nuttige Links:

 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken