Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen of op provinciaal of gemeentelijk niveau.

Gewestelijk verordeningen

 Provinciale verordeningen

Gemeentelijke verordening

Momenteel geen actieve gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken