stedenbouwkundige verordeningen


Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen of op provinciaal of gemeentelijk niveau.

Gewestelijk verordeningen

 Provinciale verordeningen

Gemeentelijke verordening

Momenteel geen actieve gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory