Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Bodem  /  Bodemattest aanvragen

Bodemattest aanvragen

Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister(GIR). 

Een grond wordt opgenomen in het GIR als de OVAM relevante bodemonderzoeksgegevens krijgt, of informatie over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval, ... 

Wanneer 

Bij de verkoop van een grond moet de verkoper een bodemattest aanvragen:

  • Als er op de grond activiteiten zijn of waren met een risico tot bodemverontreiniging, dan spreekt men over een risicogrond. Gaat het over een risicogrond, dan moet de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek  laten uitvoeren en indienen bij de OVAM.
  • Een grond die in het GIR is opgenomen, is niet altijd een risicogrond. Een grond kan immers naar aanleiding van o.a. het vrijwillig uitvoeren en indienen van een oriënterend bodemonderzoek opgenomen zijn in het GIR.
  • Als een grond niet in het GIR is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van die grond en dus ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent dus niet dat de bodem niet verontreinigd is of kan zijn.

Voorwaarden

Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd).

Je hebt dus een bodemattest nodig als u een grond:

  • verkoopt
  • ruilt
  • of schenkt.

Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig.

Hoe aanvragen?

 

Meer info op het OVAM platform.

 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken