Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Bodem  /  Schadegeval met bodemverontreiniging

Schadegeval met bodemverontreiniging

Wat is een schadegeval? 

De OVAM beschouwt een schadegeval als een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging, bijvoorbeeld een lek in een mazouttank, een overvulling van een tank, een breuk in een leiding, een ongeval met een voertuig waarbij diesel is vrijgekomen enzovoort. 

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 

Bevindt u zich in één van onderstaande 3 situaties?

  • Op mijn grond was er een schadegeval met bodemverontreiniging.
  • Op de grond die ik huur of verhuur was er een schadegeval met bodemverontreiniging.
  • Door een schadegeval bij mijn buur is er mogelijk bodemverontreiniging op mijn grond.

Raadpleeg dan het document Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren.' Het geeft  alle informatie weer die u nodig hebt om dit schadegeval verder af te handelen.  

Meer info op de OVAM website. 

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven

De regeling schadegevallen bij bedrijven verschilt naargelang de aard van het bedrijf.
Handleidingen en formulier kan men vinden op de OVAM website.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken