Schadegeval met bodemverontreiniging


Wat is een schadegeval? 

De OVAM beschouwt een schadegeval als een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging, bijvoorbeeld een lek in een mazouttank, een overvulling van een tank, een breuk in een leiding, een ongeval met een voertuig waarbij diesel is vrijgekomen enzovoort. 

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 

Bevindt u zich in één van onderstaande 3 situaties?

  • Op mijn grond was er een schadegeval met bodemverontreiniging.
  • Op de grond die ik huur of verhuur was er een schadegeval met bodemverontreiniging.
  • Door een schadegeval bij mijn buur is er mogelijk bodemverontreiniging op mijn grond.

Raadpleeg dan het document Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren.' Het geeft  alle informatie weer die u nodig hebt om dit schadegeval verder af te handelen.  

Meer info op de OVAM website. 

Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven

De regeling schadegevallen bij bedrijven verschilt naargelang de aard van het bedrijf.
Handleidingen en formulier kan men vinden op de OVAM website.

 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory