Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Hemelwater- en droogteplan

Hemelwater- en droogteplan

In de Gemeenteraad van 30 april 2024 werd het hemelwater- en droogte plan voor de gemeente Ardooie goedgekeurd.

Het opstellen en goedkeuren van een hemelwater- en droogteplan (HWDP) is een belangrijke stap om de veerkracht van een gemeente te vergroten en de gevolgen van droogte te verminderen. Het hemelwaterplan is geen concreet actieplan met maatregelen, maar een visie. Het helpt bij het plannen en implementeren van maatregelen om de watervoorziening te beschermen en te verbeteren, en om de impact van droogte op de gemeenschap en het milieu te verminderen. De opmaak van een HWDP kadert in de Blue Deal, het plan dat de Vlaamse regering in de zomer van 2020 lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

De voornaamste doelstellingen zijn:

  • het creëren van een functioneel bruikbaar kader om beslissingen te nemen in functie van een klimaatbestendig watersysteem (grondwater, oppervlaktewater, hemelwater) en zo input en/of richting te geven aan een leefbare, waterbewuste en klimaatrobuuste gemeente en de ruimtelijke ontwikkelingen er in
  • de opmaak van een gebiedsgerichte visie en het oplijsten van adequate en maximaal brongerichte maatregelen en opportuniteiten om knelpunten en kansen inzake waterschaarste en wateroverlast aan te pakken, voor nu en in de toekomst, waarbij een win-win wordt beoogd op meerdere domeinen (bv. klimaatadaptatie, leefomgevingskwaliteit, biodiversiteit en fijnmazige groenblauwe dooradering, circulair watergebruik,…)
  • na uitvoering het grondgebied mee robuust maken voor de gevolgen van klimaatverandering en de negatieve effecten van verharding en verstedelijking en, afhankelijk van de maatregel, bij te dragen aan oplossingen voor verlies aan biodiversiteit, hitte-eilandeffect,…

Het HWDP kan u hier downloaden.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken