Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  MER - MilieuEffectenRapport

MER - MilieuEffectenRapport

‘Milieueffectrapportage’ is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

  • Een ‘plan-milieueffectrapport’ (plan-MER) wordt opgemaakt alvorens het plan of programma vastgesteld wordt.
  • Een ‘project-milieueffectrapport’ (project-MER) wordt opgemaakt alvorens een vergunning voor de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend.

Bij de opmaak van een project-MER en een plan-MER is er een openbaar moment ('terinzagelegging‘) met inspraakmogelijkheid. 

Bekendmakingen

 Meer info

Meer info op de website natuur en milieu Vlaanderen.
Opzoeken van MER-dossiers kan men via de MER-databank van het Departement Omgeving Vlaanderen. 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken