Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten


Voor het uitbaten van een hinderlijke inrichting is een omgevingsvergunning vereist.
Naargelang de aard en belangrijkheid van de milieueffecten worden alle inrichtingen ingedeeld in drie klassen: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

De melding is de eenvoudigste procedure en dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen, bijvoorbeeld opslag van stookolie tot en met 20.000 liter, propaangastank,...

Klasse omgevingsvergunning

Wat betreft de omgevingsvergunningen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende omgevingsvergunningen:

  • Klasse 1 waarvoor de deputatie van West-Vlaanderen bevoegd is,
  • Klasse 2, door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend - procedure aanvraag omgevingsvergunning,
  • Klasse 3, door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend - procedure melding.

De klasse wordt bepaald door het soort activiteit en het vermogen van de toestellen.

Hoe aanvragen

Een aanvraag kan men indienen via het omgevingsloket.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst van Ardooie. 

 

 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory