Vergunning opslag gas, stookolie, mazout in tanks


Gas

Het plaatsen van vaste gastanks is steeds vergunningsplichtig in het kader van de omgevingsvergunning. Dit geldt zowel voor privaat als professioneel gebruik.
Het gebruik van verplaatsbare gasflessen voor de verwarming of om te koken vormen geen problemen zolang het gezamenlijk waterinhoudsvermogen minder dan 300 liter bedraagt. Vanaf een gezamenlijke inhoud van 300 liter zijn verplaatsbare gasflessen eveneens vergunningsplichtig in het kader van de omgevingsvergunning.

Stookolie/mazout

De opslagtanks voor huisbrandolie zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht in zover de inhoud van de tank kleiner is dan 5.000 liter en de tank behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt. Andere tanks voor huisbrandolie zijn wel vergunningsplichtig in het kader van de omgevingsvergunning.
Voor brandstof voor wagens is de vergunningsplicht gesteld vanaf een tank van 100 liter!
Uitgezonderd de polyestertanks (kleiner dan 5.000 liter), moeten de ondergrondse tanks dubbelwandig zijn. Bovengrondse tanks mogen vrij geplaatst worden als deze beschikken over een dubbele wand. Enkelvoudige tanks moeten in een gemetselde kuip geplaatst worden, waardoor bij een eventueel lek, het vrijgekomen mazout kan opgevangen worden.

Zowel bestaande als nieuwe tanks moeten periodiek gekeurd worden door een deskundige. Doe dit tijdig, want jouw leverancier mag enkel leveren indien je beschikt over een geldig certificaat van keuring. Alle bestaande tanks moeten uitgerust zijn met een waarschuwings- of overbeveiligingssysteem. 
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory