Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Vuurtje stoken openlucht

Vuurtje stoken openlucht

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. 

De milieuwetgevingvoorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen. 

Meer inlichtingen over binnen -en buiten stoken kan men terugvinden op de website van het departement Omgeving Vlaanderen. 

Wat in het politiereglement? 

Algemene politieverordening

Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 3 juli 2017 

 • Art. 4.2.1.1.9.
  De vegetatie langs de bermen en in de grachten mag niet vernietigd worden door vuur of chemische bestrijdingsmiddelen

 •  Art. 4.2.5.1.1.
  Het is verboden te stoken of vuur te maken in open lucht behoudens de uitzonderingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem en inzonderheid bij:
  • schriftelijke toelating van de burgemeester omwille van sociale en/of culturele motieven en folkloristische evenementen tot het houden van een vreugdevuur (zoals o.a. kampvuur, kerstverbranding,...). …
  • vergunning van de dienst Plantenbescherming van het Ministerie van Landbouw voor het verbranden van gecontamineerd of ziek hout.
  • vergunning van het Agentschap van Natuur en Bos voor het verbranden van houtafval wanneer een kapvergunning werd bekomen.
  • het houden van barbecues in private tuinen

 • Art. 4.2.5.1.2.
  Het is verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard.
  De stoker, degene die toezicht houdt en de eigenaar van het perceel waar vuur gemaakt wordt moeten gevolg geven aan het eerste verzoek van de politie om het vuur te doven. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan kan de politie, op risico en op kosten van de overtreder, de brandweer vorderen en de opdracht geven het vuur te doven.

 • Art. 4.2.5.1.3.
  Ieder voornemen tot het maken van een vuur in open lucht dient te worden overgemaakt aan de brandweer. 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken